בית ספר "רמת כורזים" ממוקם דרומית לישוב אליפלט בסמוך לצומת יפתח

"רמת כורזים" הינו בית ספר יסודי ממלכתי ובו לומדים תלמידים מישובי דרום המועצה הנהנים מיום לימודים ארוך בסביבה כפרית ירוקה .
בית הספר משמש כמנוף קהילתי ומאופיין בפעילות למען איכות הסביבה וקיימות, חקלאות ושימור אקולוגי של אתרי טבע באזור.

קהילת "רמת כורזים" מכוונת לפיתוח אהבת הזולת תוך העצמת הערך העצמי של התלמידים ופיתוח היכולת של הפרט .
בית הספר שם לו למטרה לטפח בבוגריו מיומנויות חשיבה וכישורי למידה עצמאיים, תוך התאמה לטכנולוגיה של המאה ה-21 שבעזרתה מקדמים בבית הספר פדגוגיה איכותית וחדשנית בהתאם למציאות המשתנה.
בבית הספר שמים דגש ומטפחים ערכים של אהבת הארץ, ציונות וזהות יהודית תוך מתן כבוד לדתות ואמונות.
מתוך חזון בית הספר : "בית הספר רמת כורזים רואה עצמו כקהילה המפתחת ערוצים של תקשורת דיאלוגית ועשייה משותפת בין חבריה, לאור ערכים של כבוד הדדי, סובלנות וקבלת האחר כחבר מלא ובעל ערך בקהילה