חופש המידע

חופש המידע

גב’ מזל יצחק
ממונה על חופש המידע במועצה אזורית מבואות החרמון

טלפון : 04-6818004
פקס :  04-6817482
דוא”ל: Mazali@mvhr.org.il
כתובת: צומת כח ד.נ. גליל עליון, 1227000

 

חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית ולבקש מידע – כלומר כל נתון שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק “פיזי” כתוב, מודפס, מצולם וכדומה, מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע. 

לחוק חופש המידע לחץ כאן >>

אתר “חופש המידע” המהווה כתובת מרכזית להגשת בקשות למידע, מאפשר הגשת בקשות בצורה נוחה וברורה.

בנוסף, ניתן להגיש בקשות למידע גם באמצעות: הדואר, פקס, דוא”ל.
כל הגשת בקשה למידע כרוכה בתשלום אגרה כמפורט בחוק.

תהליך הגשת הבקשה למידע כולל את השלבים הבאים:

  • מילוי טופס בקשה למידע 
  • תשלום אגרת הבקשה למידע באינטרנט או באחד מסניפי הבנקים כולל בנק הדואר.
  • שליחת טופס הבקשה בצירוף אישור התשלום אל הממונה על חוק חופש המידע במועצה

על-פי סעיף 5(א) לחוק חופש המידע, המועצה תפרסם דיווח שנתי שיכלול את פירוט כל הבקשות שהוגשו למועצה ואופן הטיפול בהן.דווח פירוט בקשות שהוגשו למועצה:

דווח בקשות לשנת 2019 

דווח בקשות לשנת 2018 

דווח בקשות לשנת 2017 

דווח בקשות לשנת 2016 

דווח בקשות לשנת 2015

—-