אושר מתווה פיצויים לענף התיירות – גם ליישובי המועצה שלא פונו!

בעלי ובעלות עסקים,
אנחנו שמחים לעדכן, שבעקבות שיחות והתעקשות מצד הנהלת המועצה אל מול משרד האוצר, 
הממשלה אישרה מתווה פיצויים לענף התיירות,
כך שגם בעלי/ות עסקי תיירות שלא פונו יוכלו להגיש בקשה למענק.

המתווה נועד לסייע לעסקי התיירות ביישובים באזור הגליל העליון לחודשים ינואר עד אפריל שמחזור ההכנסות שלהם נפגע בעקבות המלחמה.
במסגרת המתווה יינתנו מענקי סיוע במסלול הוצאות מזכות לשם כיסוי ההוצאות הקבועות של העסק,
בדומה למתווה הכלל ארצי שהיה בחודשים אוק'-דצמ' 2023.

שימו לב!
1. ייתכן שיקח מס' ימים עד שניתן יהיו למלא בקשות ע"פ העדכון הזה. 
בנוסף - מחר צפוי לעלות באתר רשות המיסים (https://tinyurl.com/ywbc3yny)  פירוט הארכות מועד ההגשות
2. מומלץ לפנות לרואה החשבון/ ליועץ המס או למי שמגיש מטעמכם את הבקשות, כדי לוודא שיגיש ברגע שיפתחו האופציות הללו.

מועצה אזורית מבואות החרמון.