עמוד מעברים

מעברים אצבע הגליל - מרכז תעסוקה ויזמות

מעברים אצבע הגליל הינו מרכז תעסוקה קהילתי המספק שירותים בנושאי תעסוקה ויזמות לתושבים ולמעסיקים.
המטרה להנגיש לתושבי המועצות ולמתעניינים במגורים בגליל, את מגוון האפשרויות למציאת מקור פרנסה מתאים והולם, בראיית התושב כאחראי לפרנסתו ולעצמאותו הכלכלית.
מרכז הינו שותפות של המועצות האזוריות מבואות החרמון וגליל עליון עם משרד הרווחה.

תעסוקה – מעברים אצבע הגליל