לזכר הנופלים

לזכר בני המועצה שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה מיכאל קפלן בן שקד ורן נולד ב ו’ בחשוון תשנ”ז 19.10.96 נפל ו’ בכסלו תשע”ט 13.11.18 בעת מילוי תפקידו ברק שדה-סעדה ז”ל בן מרגלית וששון נולד בתשמ”ו 1985 בישראל נפל ב’ בתשרי תשע”ח 22.9.17 בעת מילוי תפקידו אבי-אברהם סעדה ז”ל בן שמחה וחיים, אליפלט נולד בתשל”ד 1974בישראל … המשך לקרוא לזכר הנופלים