לזכר הנופלים

לזכר בני המועצה שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה

מיכאל קפלן

בן שקד ורן
נולד ב ו' בחשוון תשנ"ז 19.10.96
נפל ו' בכסלו תשע"ט 13.11.18
בעת מילוי תפקידו

ברק שדה-סעדה ז"ל

בן מרגלית וששון
נולד בתשמ"ו 1985 בישראל
נפל ב' בתשרי תשע"ח 22.9.17
בעת מילוי תפקידו


אבי-אברהם סעדה ז"ל

בן שמחה וחיים, אליפלט
נולד בתשל"ד 1974בישראל
נפל ב- כ"ד בתשרי תשע"ז 25.10.2016
בעת מילוי תפקידו

אבנר אליהו ז"ל

בן ברדיה ויעקב , אליפלט
נולד בתש"א 1941 בעירק
נפל ב- ד' בסיון תשכ"ז 12.6.1967
במלחמת ששת הימים


יעקב בנימין ז"ל

בן רבקה ושמעון , אליפלט
נולד בתש"י 1950 במרוקו
נפל ב-י"ט בתמוז תשל"א 12.7.1971
במלחמת ההתשה

אביבה סעדה ז"ל

בת מזל וניסים , אליפלט
נולדה בתשנ"ו 1959 בישראל
נרצחה ב- כ"ג באייר תשל"ד 15.5.1974
בידי מחבלים במעלות


יצחק בן שושן ז"ל

בן חסיבה ורפאל , אליפלט
נולד בתש"י 1952 במרוקו
נפל ב- כ' בתשרי תשל"ד 17.10.1973
במלחמת יום הכיפורים

תומר גולדברג ז"ל

בן תמי ודוד , דישון
נולד בתשל"ז 1977 בישראל
נפל ב- כ"ח בשבט תשנ"ז 4.2.1997
באסון המסוקים בשאר ישוב


יוסף בניון ז"ל

בן מרסדס ואברהם , אליפלט
נולד בתשכ"ג 1963 בישראל
נפל ב- ט' באייר תשמ"ד 12.5.1984
בהיתקלות עם מחבלים בלבנון

ראובן עגיב ז"ל

בן ג'ולי ושלום , דישון
נולד בתשי"ג 1953 בתוניס
נפל ב- כ"ה בתשרי תשל"ד 22.10.1973
במלחמת יום הכיפורים


דן ברויר ז"ל

בן ליאורה ויורם , בית הלל
נולד בתשמ"ז 1986 בישראל
נפל ב- י"ח באב תשס"ו 12.8.2006
במלחמת לבנון

דוד בניה ז"ל

בן פנינה ומנחם , יובל
נולד בתשי"ג 1952 בישראל
נפל ב- י"א בתשרי תשל"ד 7.10.1973
במלחמת יום הכיפורים


יוסף כהן ז"ל

בן מרסל וקלמון , דישון
נולד בתש"ט 1949 בתוניס
נרצח ב- ג' בשבט תשכ"ז 14.1.1967
בידי מחבלים בדישון

נחמיה יוסף חי ז"ל

בן ציפורה ויצחק , יובל
נולד בתשי"ז 1957 בישראל
נרצח ב- ו' בתמוז תשל"ה 15.6.1975
בהיתקלות עם מחבלים ביובל


יוסף סילוק ז"ל

בן מרים ושלום , דישון
נולד בתשכ"ג 1953 בישראל
נפל ב- כ"ה בחשוון תשמ"ג 11.11.1982
באסון צור בלבנון

מרדכי אליאס ז"ל

בן רבקה ואברהם , יובל
נולד בתרצ"ט 1939 בהודו
נפל ב- ב' בסיוון תשכ"א 17.5.1961
בעת מילוי תפקידו


יוסף חי ז"ל

בן אסתר ואברהם , יובל
נולד בתש"ח 1948 בהודו
נפל ב- כ"ב בתשרי תשל"ד 18.10.1973
במלחמת יום הכיפורים

שמחה מרדכי ז"ל

בת ציפורה ויצחק , יובל
נולדה בתשי"ג 1953 בהודו
נרצחה ב- ו' בתמוז תשל"ה 15.6.1975
בידי מחבלים ביובל


יהודה אליהו ז"ל

בן חנה ואליהו, יובל
נולד בתש"ט 1949בהודו
נפל ב- כ"ה שבט תשס"ד17.2.2004
בעת מילוי תפקידו

אורן כהן ז"ל

בן נעמי ורחמים , יובל
נפל בכ"ח באדר תשע"ב , 22.03.2012
בן 51 בנופלו , נפל בעת מילוי תפקידו
משטרת ישראל


יעקב מרדכי ז"ל

בן חנה ואליהו , יובל
נולד בתש"י 1950 בהודו
נפל ב- ו' בתמוז תשל"ה 15.6.1975
בהיתקלות עם מחבלים ביובל

שמואל כהן ז"ל

בן לידיה ויוסף , רמות נפתלי
נולד בתש"ז 1947 בלוב
נפל ב- כ"ה בתמוז תשנ"ד 4.7.1994
בעת מילוי תפקידו


יצחק בוזגלו ז"ל

בן מסעודי ורפאל , משמר הירדן
נולד בתשכ"ו 1965 בישראל
נרצח ב- י"ז אדר א' תשס"ה 25.2.2006
בידי מחבלים בתל אביב

ערן וינברגר ז"ל

בן רחל ושמואל , שאר ישוב
נולד בתש"ל 1969 בישראל
נפל ב- ט"ז באייר תש"נ 11.5.1990
בעת מילוי תפקידו


מוטי זרקא ז"ל

בן לידיה ואילן , רמות נפתלי
נולד בתש"ל 1970 בישראל
נפל ב- א' סיוון תש"נ 25.5.1990
בעת מילוי תפקידו

איתן בלחסן ז"ל

בן ציונה וקלוד , רמות נפתלי
נולד בתשכ"ט 1969 בישראל
נפל ב- ז' באדר תשנ"ט 23.2.1999
בהיתקלות עם מחבלים בלבנון


יהונתן כספי ז"ל

בן עליזה ומנשה , שדה אליעזר
נולד בתשי"ז 1956 בישראל
נפל ב- כ"א תמוז תשנ"ב 10.7.1993
בעת מילוי תפקידו

יוסף בן חיים ז"ל

בן שרה והרמן , שאר ישוב
נולד בתרפ"א 1921 בהונגריה
נפל בא' כסלו תשי"ח 24.11.1957
בתקרית דמים עם הסורים