התאמת נגישות במקומות ציבוריים בתחום שיפוט המועצה האזורית מבואות החרמון

הודעה בדבר מקום ציבורי שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות - בתחום המועצה האזורית מבואות החרמון

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998

בתוקף סמכותה של המועצה אזורית מבואות החרמון  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

  • אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות
    לפי סימן ג’ לחוק – למסמך לחץ כאן >>