מלגות סטודנטים לשנת הלימודים תשפ”א

סטודנטים יקרים,

שמחים להודיע על פתיחת הגשת מועמדות למלגות לסטודנטים בני מבואות החרמון לשנת הלימודים תשפ”א 
לזכר בני המועצה שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה.

את הבקשה והטפסים ניתן להגיש באמצעות הטופס המקוון באתר המועצה.

מועד אחרון להגשה :  01.05.2021

שימו לב!

השנה יוענקו מלגות לסטודנטים

במסלול לימודים לתואר ראשון ובמסלול הנדסאים.

מתן המלגה מותנה בעמידה בקריטריונים כפי שקבעה וועדת המלגות.

בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תדון בוועדה.

לא יתקבלו בקשות באמצעות פקס, דואר ולא במסירה ידנית.

בברכת הצלחה בלימודים,
בני בן-מובחר

ראש המועצה

השארת תגובה