הנגשה פרטנית לתלמיד

הנגשה פרטנית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים : 

ההנגשה תבוצע תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של התלמיד או ההורה, ותאפשר להם לקבל את השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני.
כל זאת, כחלק בלתי נפרד מהשירותים והפעילויות הניתנים לכלל ציבור התלמידים וההורים.  למעט במקרים חריגים בהם ההפרדה נחוצה למתן השירות או כאשר ההנגשה תפגע באופן מהותי בפעילות החינוכית.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים, או  הוריהם הזקוקים להנגשה בשל מוגבלות – התאמה פיזית של המוסד החינוכי, המחייבות התארגנות מיוחדת, מוזמנים לפנות למחלקת החינוך :

אורה סילוק – מזכירת אגף
טל: 04-6818033
פקס: 04-6818054
דוא”ל : OraS@mvhr.org.il

ענת סויסה – מזכירה
טל: 04-6818034
פקס: 04-6818054
דוא”ל : AnatS@mvhr.org.il

למידע על הנגשה והתאמות נגישות במוסדות החינוך עבור תלמיד בעל מוגבלות ו/או הורה התלמיד כפי שמפורט בחוברת שהונפקה ע”י משרד החינוך:
 
לחוברת הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה – משרד החינוך

לטופס בקשה להתאמת נגישות >>.