הנחת ארנונה לעסקים סבב ב’ נגיף הקורונה

 לנוכח משבר הקורונה והפגיעה בעסקים, הממשלה אישרה תכנית למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים – עד יוני 2021.

בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

קבלת האישור מהסוכנות מותנה בפנייה יזומה של בעלי העסקים לקבלת ההנחה.

מידע על פרטי הזכאות ועל אופן הגשת הבקשה ניתן למצוא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה והתעשייה:

לאתר משרד הכלכלה והתעשייה >>

למידע נוסף והסבר מפורט >>

בברכת בריאות וימים טובים

אפרת כהן, גזברית המועצה.

השארת תגובה