עדכון מראש המועצה - 8.2


תושבות ותושבים יקרים,

מאז ה-7 באוקטובר פועלות מחלקות המועצה במתכונת חירום על מנת לתת מענה שוטף לכלל התושבים במרכזי הפינוי וביישובים.

באיגרת זו אני רוצה להפנות זרקור אל פעילותנו במרכזי הפינוי.

עם פרוץ המלחמה קיבלנו החלטה להקים צח"מ - צוות חירום מלונאי, בכל מרכז פינוי בו שוהים תושבי המועצה.

הצח"מ מורכב מעובדי מועצה, מבעלי מקצוע וממתנדבים מקרב המפונים תושבי היישוב.

תפקיד הצח"מ להעניק מעטפת שירותים מיטבית לתושבים המפונים,בכלל הגילאים – מהגיל הרך ועד הגיל השלישי. המענה ניתן בתחומי החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, הרווחה, הבריאות, תרבות הפנאי והלוגיסטיקה.

מבואות החרמון שמה לעצמה למטרה להיות זמינה עבורכם התושבים בכל עת וצוות החירום המלונאי הוא חלק מהותי מיישום מטרה זו.

במקביל למענה הניתן לתושבים, חברי הצח"מ נמצאים בקשר רציף עם ראשי המכלולים במועצה

ומקיימים עמם ישיבות עבודה תקופתיות במטרה להציף את הצרכים העולים מהשטח ולתת להם פתרונות ומענים.

בביקוריי במרכזי הפינוי ובפגישות עמכם אני שומע ורואה את הקשיים הנובעים מהשהות הממושכת הרחק מהבית, מהמשק, ממסגרות החינוך ומשגרת החיים, אך לצד זאת מתגלות נקודות אור רבות וביניהן החיבורים הקהילתיים שנוצרים, הערבות ההדדית, היוזמות והרצון לעשייה למען הקהילה.

היינו קהילה חזקה ואנחנו נשאר קהילה חזקה – חיזבאללה לא ישנה זאת!

ברצוני להודות לחברי הצח"מים ולצוותי המועצה, שעובדים ללא הרף,במסירות מדהימה, עונים על כל שאלה ובקשה, יוזמים פעילויות, חושבים עליכם בכל רגע ודואגים לכל פרט.

לסיום, שולח מכאן תנחומים למשפחות השכולות, החלמה מהירה לפצועים ותפילה לשובם של כלל החטופות והחטופים.

שבת שלום,

בני.

מפגש עם תושבים.jpe