ישיבת מטה המועצה עם מטה כחל


מנהלי מחלקות המועצה הגיעו לישיבה משותפת עם הנהלות כחל. במסגרת העבודה השוטפת של המועצה עם היישובים, שמובילה מחלקת יישובים התקיימה ישיבת "מטה עם מטה" שבמסגרתה הציג הישוב את עשייתו בשנים האחרונות ואת התוכניות העתידיות בהובלת המועצה לקידום כחל כגון הרחבה קהילתית נוספת, בניית קריית חינוך, הערכות לפתיחת מעון יום בשנת הלימודים הקרובה ועוד. מזל שושן יו"ר הוועד המקומי והאגודה הקהילתית הודתה למועצה על שיתוף פעולה פורה ותמיכה רבה של המועצה למען תושבי כחל .
יחד, בשיתוף פעולה, נגיע לתוצאות.

כחל