הצטרפות למאגר הספקים ונותני השירות מועצה אזורית מבואות החרמון

הצטרפות למאגר הספקים/ קבלנים / יועצים / נותני שירות של המועצה האזורית מבואות החרמון

 

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה
 ספקים/ קבלנים/ יועצים ונותני שירות, להגיש בקשה להצטרפות למאגר המועצה.
המעוניינים – מתבקשים למלא את הפרטים בטופס המצורף ולצרף את האישורים והמסמכים המפורטים.
בקשה שלא תמולא כראוי ו/ או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.
אם נתקלת בבעיות במילוי הטופס, אנא שלח מייל עם פרטיך ופרטי התקלה לדוא”ל : alizab@mvhr.org.il
טלפון : 04-6818024

שלב א’ : העלאת אישורים
במסך זה תתבקש להעלות את האישורים הנדרשים בקבצי תמונה : PDF ,JPG, PNG, GIF ,
אנא הקפידו שעל כל טופס יהיה רשום:
שם נותן השירות
ומס’ ת.ז ו/או שם החברה ומס’ עוסק מורשה.
גודל המסמך לא יעלה על 2 מגה .
לצורך כיווץ נפח המסמכים:  – לחצו כאן
להשלמת התהליך לחץ על מקש – שלח
יש להמתין בסבלנות לאישור סיום קליטת האישורים, אין צורך ללחוץ פעמיים.
לאחר השלמת תהליך העלאת הקבצים תועבר למסך מילוי פרטים בטופס הבקשה.
אם נתקלת בבעיה בהעלאת הקבצים אנא העבר את הקבצים בצירוף פרטי התקשרות לדוא”ל:
mvhr6818@gmail.com


שלב ב’ : מילוי טופס הבקשה
בשלב זה תתבקשו למלא את פרטיכם האישיים / פרטי התאגיד. אנא הקפידו למלא נכון את כל הפרטים.
בסיום מילוי כל השדות יש לאשר את ההצהרה.
לשליחת הטופס לחץ על מקש submit .
יש להמתין בסבלנות לאישור סיום קליטת הטופס.

לאחר השלמת תהליך קליטת הטופס – תועבר למסך המאשר את קבלת טופס הבקשה .
אם נתקלת בבעיות במילוי הטופס, אנא שלח מייל עם פרטיך ופרטי התקלה לדוא”ל : alizab@mvhr.org.il
טלפון : 04-6818024
מודים לך על פנייתך,
מועצה אזורית מבואות החרמון

שלב א’: העלאת אישורים

  פרטים אישיים

  אישור בדבר השכלה או רשיון למקצוע


  תעודת עוסק מורשה לצורך מע”מ


  אישור ניכוי מס במקור בתוקף


  אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות או פטור מניהולם
  ( על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל”ו 1976 )


  רשיון עסק תקף על-פי דין


  אישור בתוקף על רישום אצל רשם הקבלנים לפי “חוק רישום הקבלנים”


  אם המציע הוא יחיד:
  -העתק תעודת הזהות
  -קורות חיים

   

   

  שלב ב’ : מילוי טופס הבקשה
  שים לב !
  לא ניתן למלא טופס בקשה ללא העלאת האישורים שבסעיף הקודם.

  למילוי טופס הבקשה לחץ כאן >>