תקציבי מועצה לפי שנים:

שנת 2022 -      84,838  אלש"ח 

שנת 2021  -   82,937   אלש"ח

שנת 2020 -      83,416 אלש"ח

שנת 2019 -      79,311 אלש"ח

שנת 2018 -      78,291 אלש"ח

שנת 2017 -      76,251 אלש"ח

שנת 2016 -      72,397 אלש"ח