תכנית מרחב לתעסוקה לצעירים

תכנית מרחב לתעסוקה במבואות החרמון
מציעה  ליווי וסיוע לצעירים וצעירות בגילאי  18-26 בהכוונה לתעסוקה, מיצוי זכויות, ליווי אישי ועוד.
התכנית פועלת במחלקה לשירותים חברתיים במועצה ביוזמת משרד הרווחה וארגון הג'וינט.

פלאייר מרחב לתעסוקה
השארת תגובה