תו סגול להפעלת צימרים- חדרי אירוח

לאור האישור העקרוני לפתיחת צימרים שניתן בישיבת הממשלה,

משרד התיירות מפרסם הנחיות להפעלה בטוחה של צימרים על רקע מגיפת הקורונה . פתיחת הצימרים אושרה בכפוף למגבלות ולהנחיות.

מצורף תו סגול לפתיחת הצימרים כפי שפרסם משרד התיירות.
 – לתו הסגול לצימרים 

למילוי טופס התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום לחנות או לעסק

בתקווה לימים יפים ופעילות תיירותית טובה באיזורנו

השארת תגובה