תוצאות הבחירות לרשות ולוועדים מקומיים במבואות החרמון

 

להלן תוצאות הבחירות –  2018 לרשות ולוועדים מקומיים בישובי המועצה.
בהתאם לסעיף 218 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן הצו) נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות שהתקיימו ביום כא' חשוון תשע"ט, 30 אוקטובר 2018 לוועדים המקומיים שבתחום המועצה האזורית מבואות החרמון:

לתוצאות לחץ  כאן  >> 

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לרשות המועצה מבואות החרמון – אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

לתוצאות לחץ  כאן  >>

השארת תגובה