שנת לימודים פוריה ומוצלחת

עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 

מאחלים לילדים הגנים, לתלמידי בתי הספר, ולצוותים החינוכיים
שנה מהנה, פוריה ומאתגרת
בברכה,
קרלוס גולדברג         בני בן-מובחר
מנהל אגף החינוך    ראש המועצה

שנת לימודים מוצלחת

השארת תגובה