שנת לימודים מוצלחת –

אגרת ראש המועצה – ברכה לשנת הלימודים תשפ”ב