מוקד מועצה


מוקד המועצה 6818 *

מוקד המועצה עוסק במתן מענה למפגעים ומטרדים, מתן מידע כללי רחב ככל האפשר אודות שירותי המועצה
וכן טיפול בשעות מצוקה וחירום.
המוקד מקבל את קריאות השירות של התושב, מנתב אותן לגורמים המקצועיים המתאימים במועצה
ומרכז את הבקרה על הטיפול בהן .

יצירת קשר

- מטלפון נייד    6818 *
- מרכזיה          04-6818000
- פתיחת קריאת שירות באתר המועצה ( בקרוב )

מוקד המועצה עומד לרשותכם 24 שעות ביממה וישמח להיענות לכל פנייה.