טפסים


טפסי ארנונה

- טופס תשלום בהוראת קבע      לחץ כאן >>

- טופס בקשה להנחה לנזקק     לחץ כאן  >>

- טופס בקשה להנחה בארנונה              לחץ כאן  >>

- טופס בקשה להנחה בארנונה עבור נכס שאינו ראוי לשימוש / בשיפוץ / הרוס    לחץ  כאן  >>

- טופס בקשה להנחה עבור בניין ריק - תצהיר    לחץ כאן  >>

- טופס השגה   לחץ כאן  >>