טפסים


טפסי ארנונה

 

לצורך בחינת זכאות להנחה יש להגיש למחלקת הגבייה במועצה את טופס הבקשה להנחה, בצרוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות. בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תיבדק.
הנחה בארנונה תקפה לשנת כספים קלנדרית אחת. יש להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה.

 

 


מענק בטחון תזונתי לתושבים זכאים בצל נגיף הקורונה