דרושים ומכרזים


מכרזים


 

- תשלום עבור המכרזים ניתן לבצע בגזברות המועצה בימים א- ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
- קבלת תיק מכרז בהצגת שובר תשלום במזכירות המועצה.
- מסירת הצעת המכרז בתיבת המכרזים שבמזכירות המועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:30 עד 15:00.


מכרז  פומבי 69/2019   - תוקף  23.12.19 

מכירת אוטובוס מסוג דאף SB4000

---------------------------------------------

מכרז פומבי 66/2019 - תוקף 4.12.19

הצעה לעריכת ביטוחי המועצה 

להלן מענה לשאלות שעלו -  לחץ כאן >>

 

מכרז פומבי  65/2019  - תוקף  19.6.2019 

שירותי ניקיון במתחם המועצה ומוסדותיה

לעיון במסמכי המכרז : מסמכים - חומר מכרז שירותי נקיון מבואות החרמון

---------------------------------

מכרז זוטא 32/2019 - תוקף  17.6.2019

עבודות שיפוץ מקוואות ביישובי המועצה

---------------------------------

מכרז פומבי 62/2019 - תוקף  13.5.2019

פתרונות הנדסיים לטיפול בבתי גידול לשפני סלע ( לשמנייה ) בישובי המועצה

---------------------------------

מכרז פומבי מס' 64/2019  -  תוקף עד 30.4.2019 
שיקום תאורת בטחון ביישובי המועצה 

---------------------------------

מכרז זוטא  31/2019   -   תוקף עד 30.4.2019 
עבודות פיתוח בית העלמין בשדה אליעזר 

-----------------------------------

מכרז פומבי  63/2019 -  תוקף עד 30.4.2019 

השלמת תשתיות ציבוריות ושצ"פים הרחבה 70 יחד - מושב כחל 

-------------------------------