דרושים ומכרזים 

טפסים להגשת מועמדות יש להגיש במחלקה למשאבי אנוש במועצה, אלא אם נרשם אחרת בתנאי המכרז.
טלפון: 04-6818030    פקס: 04-6818046 
דוא"ל : simah@mvhr.org.il 
כתובת : צומת כח, ד.נ גליל עליון מיקוד : 1227000