ראשי מועצה קודמים


 

ישעיהו ויינר

כיהן כראש מועצה
בשנים 1974-1982

 
שלום רובין

כיהן כראש מועצה
בשנים 1982-1992, 1997-2002

יצחק עלי

כיהן כראש מועצה
בשנים 1992-1997