איכות הסביבה


איכות הסביבה

שמעון זוהר -  מנהל מחלקת איכות הסביבה

טלפון:   04-6818013
פקס:    04-6818053
נייד:    0529451318
דוא"ל: ShimonZ@mvhr.org.il


המועצה מובילה לפיתוח חברה משגשגת וצומחת במרחב הכפרי תוך טיפוח ושמירה על איכות הסביבה

מחזור

בישובי המועצה נבנו מרכזי מחזור ומאות פחים כתומים לאיסוף אריזות פרוסים ברחבי הישובים.

גזם

משטחי גזם נבנו לנוחות התושבים ובדרך קבע מתבצע איסוף גזם והעברתו למשטח הגזם.

תכנון סביבתי

תהליכי תכנון ופיתוח בישובי המועצה מתנהלים לאורם של העקרונות לפיתוח בר קימא תוך שמירה על משאבי הטבע והנוף

חינוך סביבתי

נושא איכות הסביבה וקיימות הינם חלק מובנה של הפעילות במערכות החינוך שלנו. בנוסף פועלת המועצה להגברת המודעות בציבור הרחב לנושאי איכות הסביבה וקיימות

לשמניה

בעקבות התרבות שפני הסלע, חיות מאגר לזבובי החול, פעלה המועצה לפינוי בולדרים ולדילול הימצאותם בישובים. פינוי מסלעות להרחקת שפני הסלע מבתי המגורים ומיגור מחלת הלישמניה