קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

קול קורא למינוי נציגי ציבור לוועדות בחינה במכרזי כוח אדם

מועצה אזורית מבואות החרמון מבקשת לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם במועצה

על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

  1. תושב הרשות (תושב אחד באחד מיישובי המועצה).
  2. אינו חבר מועצת הרשות או עובד הרשות המקומית.
  3. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.
  4. לא הופיע ברשימת המועמדים למועצת הרשות באף אחת מהרשימות.
  5. לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשות ואינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשות.
  1. אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.
  2. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

והינו אחד מאלה:

בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בתחום המקצועי הרחב של התפקיד במכרז שפורסם

בעל ניסיון פיקודי של שלוש שנים לפחות בכוחות הביטחון

בעל ניסיון של שלוש שנים בניהול משאבי אנוש או מיון עובדים

על המועמד למלא שאלון/תצהיר כדין עליו יש לחתום בפני עורך דין , אותו ניתן לקבל במשרדי מחלקת משאבי אנוש במועצה וגם מצורף לפרסום באתר האינטרנט של המועצה.

יש לציין כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות המועמדים נדרשת בין השעות 09:00 – 16:00.

מועמדים העונים על הדרישות, ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה , יזומנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

המועצה שומרת לעצמה הזכות שלא למנות אף מועמד על פי שיקול דעתה הבלעדי.

נבקש להגיש פרטים ראשוניים על מנת שנוכל ליצור עמכם קשר בשאלון בקישור >> 

את ההצעות יש להגיש בכתב בצירוף קו”ח, שאלון למועמד ואסמכתאות למחלקת משאבי אנוש במועצה, במייל: shmulikb@mvhr.org.il טלפון: 04-6818030

מועד אחרון להגשה:   1.8.21

בכבוד רב,

בני בן – מובחר

ראש המועצה

להגשת מועמדות:

  1. ענה על שאלון הפרטים בקישור >> 
  2. שאלון למועמדת/ת לשמש כנציג/ת ציבור בוועדת בחינה >>
השארת תגובה