צו סגירה מנהלי ! לקראת הילולת ט”ו באב למתחם קבר רבי יונתן בן עוזיאל וסביבותיו

בט”ו באב, נוהגים לפקוד את מתחם קבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה כסגולה למציאת זיווג הגון.
השנה – מתחם יהיה סגור !

המועצה האזורית מבואות החרמון מודיעה בזאת על הוצאת צו סגירה מנהלי !

להילולת ט”ו באב במתחם קבר רבי יונתן בן עוזיאל וסביבותיו

החל מיום חמישי  22.7.21  שעה :  05:00

ועד ליום ראשון  25.7.2021  שעה :   19:00

וזאת על מנת לשמור על שלום הציבור, בטחונו ובטיחותו.

מתחם הקבר כולו, לרבות דרכי הגישה אליו מכביש 90 – מצומת מחניים מערבה ועד מתחם הקבר, וכן מכיוון כביש מס’ 8675 ו/או 8900  לפי העניין, לרבות מצומת בירייה לכיוון שכונת איביקור ועד למתחם הקבר.  יהיו סגורים !

איסור גישת מתפללים/ מבקרים למתחם וסביבותיו הן רגלית והן באמצעות כלי רכב לרבות אוטובוסים או כל כלי רכב אחר.

איסור השימוש בכלל המבנים במתחם הקבר וזאת מחמת מסוכנותם לציבור.

איסור השימוש והביקור במתחם הקבר ובדרכים המובילות אליו.

איסור לינה ביער המקיף את מתחם הקבר וזאת ברדיוס של 800 מ’ מהקבר עצמו.

על אף האמור לעיל, יש לאפשר תנועה של תושבי הישוב עמוקה, לרבות עובדי ומפעילי מסעדת / מתחם “בת יער”, עובדי אתר תאנים וכוחות הביטחון.

הנימוקים להחלטה :

המבנים במתחם הקבר בנויים ללא היתר ואסורים בשימוש לפי דין ובתוך כך, קירות תמך במתחם מצויים בסכנת התמוטטות.

דרך הגישה אל מתחם הקבר מכביש 90 הינה דרך נופית מסוכנת, מפותלת, צרה ללא מעקה בטיחות.

דרך הגישה השנייה מכיוון צפת ( כביש 8675), הינה צרה ואינה מתאימה לתנועה כבדה של כלי רכב לרבות והמיוחד אוטובוסים.

מעבר לדרכים הנ”ל, לדברי גורמי המקצוע אין בנמצא דרכי מילוט מתאימות לרכבי הצלה כנדרש.

התנועה והחניה במתחם עצמו אינן מוסדרות.

וכל זאת גם לאור העובדה שלא הוגשה בקשה לקיום האירוע לאף אחד מן הגורמים לרבות למועצה.

בברכה,

מועצה אזורית מבואות החרמון 

לנוסח המלא של הצו >>