פרוייקט מיגון צפוני – ביצוע מרחבים מוגנים דירתיים ביובל

במסגרת פרויקט מיגון צפוני, עמיגור ניהול נכסים, מזמינה קבלנים, להגיש הצעת מחיר לביצוע עבודות בניית ממ”דים בשיטה מתועשת ו/או בשיטה קונבנציונלית ביובל.
למידע מפורט >>

מסמכי המכרז זמינים למסירה לקבלנים החל מיום 4.5.21 במשרדי “מנהלת מגן צפון” של המזמין במבנה המרכזי בגן התעשייה ביישוב תפן בימים א-ה בין השעות  08:00 עד 15:00 תמורת תשלום דמי השתתפות של 2,000 ש”ח .

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר www.amigour.co.il

כנס מציעים וסיור קבלנים יערכו ביום 6.5.21 בשעה 11:00 ביובל.

את מסמכי ההצעה למכרז יש להגיש ביום 27.5.21 עד השעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי עמיגור.

לפרטים ומידע נוסף >> 

השארת תגובה