חדשות המתנ”ס

חדשות ופעילויות המתנ"ס

חדשות מפעילויות המתנ"ס

דרושים ומכרזים:

מכרז מס' 3003/2022   
למתנ"ס מבואות החרמון: דרוש/ה מנהל/ת ספריה
היחידה: תרבות 
תואר המשרה: מנהל/ת ספריה אזורית
היקף העסקה:  100%משרה
תיאור תפקיד:
ניהול הספריה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל"ה 1975.
גיבוש מדיניות לקידום וטיפוח הספרייה הציבורית.
עיקרי התפקיד:
א. ניהול הספרייה.
ב. ניהול עובדי הספרייה.
ג. בנייה וטיפוח של אוספי הספרייה.
ד. ניהול פעילות הספרייה בתחומי הקריאה, המידע והידע, התרבות והמורשת.
דרישות סף:
בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
ובנוסף לדרישות ההשכלה כאמור לעיל, על המועמד להיות בעל/ת לימודי תעודת ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות (*)
(*)מועמד שאין ברשותו תעודת ספרן מורשה, או תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות יידרש להתחייב בכתב להשלים תעודה זו או להשלים תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ומידענות תוך שנתיים מיום מינויו לתפקיד – יובהר כי סיום התעודה או תואר אקדמי שני מעבר ל- 24 חודשים, יידרש בקבלת אישור פרטני ובכתב ממנהל תחום ספריות במשרד התרבות.
ניסיון מקצועי:  לא נדרש. עדיפות לניסיון מקצועי כמנהל ספריה או ספרן במשך שנה לפחות.
ניסיון ניהולי : נדרש ניסיון בניהול של לפחות שני עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים לפחות.
דרישות נוספות
שפות: עברית ברמה גבוהה, אנגלית ברמה טובה. שפות נוספות בהתאם לצורך
יישומי מחשב- מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.
היכרות עם עולם המדיה הדיגיטלית לרבות רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט  -יתרון
ניסיון בשימוש בכלים דיגיטליים – יתרון
ניסיון בתחום השיווק והפרסום - יתרון
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
זיקה לספרות ותרבות.
עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
מתן שירות.
כפיפות: מנכ"ל המתנ"ס
הבהרות : זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
הליכי המיון למשרה:
הגשת כלל המסמכים הנדרשים על ידי המועמד כמפורט:
קורות חיים – בקובץ word  או pdf בלבד.
תעודות המעידות על השכלה ( עותק נאמן למקור)
כלל המועמדויות אשר יוגשו באופן המפורט לעיל וימצאו תקינות בהיבט עמידה בתנאי הסף יאושרו להמשך תהליך המיון.
המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לזמן את המועמדים למבחני מיון והתאמה על ידי מכון מורשה לנושא.
המעוניינים מוזמנים להגיש הצעתם בצירוף כלל המסמכים אשר פורטו לעיל:
לא יתקבלו הצעות שלא צורפו אליהן כלל המסמכים כפי שפורטו בנוסח המכרז. רק פניות מתאימות תענינה.
ההצעה תוגש  לכתובת אימייל: mevoot@matnasim.org.il  
לא יאוחר מה- 21/4/22    בשעה 12:00
יש לוודא קבלת אימייל חוזר המאשר את קבלת ההצעה. במידה ולא התקבל אימייל אישור יש להתקשר ולוודא קבלה:
לפרטים נוספים ובירורים:  טלפון: 04-6818036  
המכרז כתוב בלשון זכר ומופנה לכלל המגדרים.
המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת בחינה.

בברכה,
מתנ"ס מבואות החרמון

 


 

 

 

 

המתנ”ס בתמונות

מתנ"ס מבואות החרמון

טלפון  : 04-6818036/7           פקס: 04-6818039     דוא"ל  :   SaritB@mvhr.org.il


לחדשות המתנ"ס חודש פברואר עד אפריל- אביב  2017  לחץ כאן >>

לחדשות המתנ"ס חודש ינואר 2017  לחץ כאן  >>

לחדשות המתנ"ס חודשים אוגוסט-ספטמבר  לחץ כאן  >>

לחדשות המתנ"ס חודש יולי לחץ כאן  >> 

לחדשות המתנ"ס חודש מאי  לחץ כאן  >>

לחדשות המתנ"ס חודש מרץ - אפריל לחץ כאן  >>

לחדשות המתנ"ס חודש פברואר לחץ כאן >>

לחדשות המתנ"ס חודש ינואר לחץ כאן >>

לחדשות המתנ"ס חודש דצמבר לחץ כאן >>