מכרז 64/2022 שביל גישה חניות ותאורה מגרש שחב”ק רמת כורזים אליפלט

במכרז 64/2022 שפורסם בעיתון מבט חצור – נפלה טעות.
איתכם הסליחה..
מצורפים פרטי המכרז הנכונים :
מכרז פומבי מס’ 64/2022 שבילי גישה, חניות ותאורה מגרש שחב”ק רמת כורזים אליפלט
מועצה אזורית מבואות החרמון מתכבדת בזאת לפנות לקבלת הצעות מחיר לביצוע שבילי גישה, חניות ותאורה במגרש שחב”ק רמת כורזים אליפלט .
רשאים להשתתף קבלנים רשומים כחוק בסיווג קבלני 200 ג’ 1 .
את חומר המכרז ניתן לקבל תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי 7.4.2022 בשעה 08.00 .
נפגשים במזכירות אליפלט.
את ההצעה יש להגיש עד ליום חמישי 28.4.2022 בשעה 12.30 לתיבת המכרזים במזכירות המועצה.
לשאלות יש לפנות למחלקת ההנדסה בטלפון: 04-6818010.