מכרז לתפקיד – עוזר למהנדס המועצה במשרה מלאה

מכרז לתפקיד – עוזר למהנדס המועצה במשרה מלאה

לפרטי המכרז  לחץ  כאן  >>

ניתן להוריד  טופס להגשת מועמדות
טופס הצעה בצירוף קורות חיים והמלצות יש להגיש בדוא"ל בלבד אל:   simah@mvhr.org.il
עד ליום 10/9/2017  בשעה 12:00.

מועמדים העומדים בתנאי הסף יוזמנו להופיע בפני ועדת בחינה.

השארת תגובה