מכרזים ודרושים

מלגות לסטודנטים לשנה"ל תשע"ט

- תשלום עבור המכרזים ניתן לבצע בגזברות המועצה בימים א- ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
- קבלת תיק מכרז בהצגת שובר תשלום במזכירות המועצה.
- מסירת הצעת המכרז בתיבת המכרזים שבמזכירות המועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:30 עד 15:00.

 


טפסים להגשת מועמדות יש להגיש במחלקה למשאבי אנוש במועצה, אלא אם נרשם אחרת בתנאי המכרז.
טלפון: 04-6818030    פקס: 04-6818046 
דוא"ל : simah@mvhr.org.il 
כתובת : צומת כח, ד.נ גליל עליון מיקוד : 1227000


הצטרפות למאגר הספקים/ קבלנים / יועצים / נותני שירות של המועצה האזורית מבואות החרמון

המועצה האזורית מבואות החרמון מזמינה ספקים/ קבלנים/ יועצים ונותני שירות, להגיש בקשה להצטרפות למאגר המועצה.
המעוניינים – מתבקשים למלא את הפרטים בטופס המצורף ולצרף את האישורים והמסמכים המפורטים.
בקשה שלא תמולא כראוי ו/ או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.

שלב א' : העלאת אישורים
במסך זה תתבקש להעלות את האישורים הנדרשים בקבצי תמונה : PDF ,JPG, PNG, GIF , גודל המסמך לא יעלה על 2 מגה .
אנא הקפידו שעל כל טופס יהיה רשום: שם נותן השירות ומס' ת.ז ו/או שם החברה ומס' עוסק מורשה.
להשלמת התהליך לחץ על מקש – שלח
יש להמתין בסבלנות לאישור סיום קליטת האישורים, אין צורך ללחוץ פעמיים.
לאחר השלמת תהליך העלאת הקבצים תועבר למסך מילוי פרטים בטופס הבקשה.
שלב ב' : מילוי טופס הבקשה
בשלב זה תתבקשו למלא את פרטיכם האישיים / פרטי התאגיד. אנא הקפידו למלא נכון את כל הפרטים. בסיום מילוי כל השדות יש לאשר את ההצהרה.
לשליחת הטופס לחץ על מקש submit .
יש להמתין בסבלנות לאישור סיום קליטת הטופס.
לאחר השלמת תהליך קליטת הטופס – תועבר למסך המאשר את קבלת טופס הבקשה .
אם נתקלת בבעיות במילוי הטופס, אנא שלח מייל עם פרטיך ופרטי התקלה לדוא"ל : mazali@mvhr.org.il
מודים לך על פנייתך,
מועצה אזורית מבואות החרמון

שלב א': העלאת אישורים


פרטים אישיים

אישור בדבר השכלה או רשיון למקצוע


תעודת עוסק מורשה לצורך מע"מ


אישור ניכוי מס במקור בתוקף


אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות או פטור מניהולם
( על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו 1976 )


רשיון עסק תקף על-פי דין


אישור בתוקף על רישום אצל רשם הקבלנים לפי "חוק רישום הקבלנים"


אם המציע הוא יחיד:
-העתק תעודת הזהות
-קורות חיים

שלב ב' : מילוי טופס הבקשה
שים לב !
לא ניתן למלא טופס בקשה ללא העלאת האישורים שבסעיף הקודם.


למילוי טופס הבקשה לחץ כאן >>