מחלקת הגבייה אחראית על עריכת השומה וגביית תשלומי ארנונה, היטלים ואגרות מתושבי המועצה ובעלי עסקים. 

הארנונה היא מס המוטל על ידי המועצה על המחזיק בנכס והוא נגבה בהתאם לחוק, חיוב הארנונה הינו שנתי, ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל-31 בדצמבר של אותה שנה.
שיעורי הארנונה מתפרסמים בצו המיסים שמפרסמת המועצה אחת לשנה, ההכנסות מהארנונה מהווים מרכיב עיקרי בתקציב המועצה וכפועל יוצא מכך משמשים למימון פעילויות ושירותים שמספקת המועצה.

קבלת קהל במחלקת הגביה : ימים א’, ג’, ד’ 08:30-15:30
מענה טלפוני : ימים א’-ה’ 08:30-15:30

פרטי יצירת קשר

יהונתן טל
מנהל מחלקת הגבייה

רבקה קטעי
פקידת גבייה

רבקה מתוקי
פקידת גבייה

לינוי דיין
פקידת גבייה