מבקר המועצה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו, לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

לפרטים נוספים >> כאן


מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור

פרטי יצירת קשר

אייל לרנר
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור