רווחה וקהילה

רווחה וקהילה

המחלקה לשירותים חברתיים
טיפול בפרט ובמשפחה
אזרחים ותיקים
תוכנית הבן הממשיך
מועצה ללא אלימות
מרכז תעסוקה
מתנדבים בקהילה


המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים רואה את ייעודה בסיוע בידי הפרט ומשפחתו להביא לשיפור באיכות החיים, לשקם, להגן וללוות כל אדם, משפחה או קהילה. המחלקה יוזמת פיתוח שירותים קהילתיים חדשים לקידום נושאים חברתיים ומלווה את אוכלוסיית המועצה בכל מעגלי החיים מינקות ועד זקנה. המחלקה פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של תושבי המועצה בהתאם למדיניות משרד הרווחה ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לכללי האתיקה המקצועית, שמירת סודיות ומתן כבוד לפונה. צוות המחלקה מסייע במתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, המניעה, והשיקום. השירות ניתן במגוון דרכי התערבות: פרטנית, קבוצתית וקהילתית. השירותים ניתנים על ידי עובדים סוציאליים בעלי התמחות בתחומי הטיפול השונים. השירות לתושבים ניתן בהתאם לנושא הטיפול ועל פי חלוקה לישובים. השירות ניתן לתושבי המועצה ללא תשלום. רשימת העוסיות לפי ישובים : קישורים : - משרד הרווחה - בטוח לאומי

טיפול בפרט ובמשפחה

שילובים
ילדים ונוער
נערות וצעירות
התמכרויות
אנשים בעלי מוגבלויות

שילובים
שילובים ליווי ויעוץ, תמיכה והכוונה לפרט ולמשפחתו. מתן מענה למשפחות המתמודדות עם משברים וקשיי היומיום: שילובים במשפחה - הדרכה הורית, טיפול משפחתי וזוגי, גירושין, אלימות במשפחה, סדרי דין, נפגעי התמכרויות, משפחות חד הוריות, סיוע חומרי ועוד. עו"ס לסדרי דין מתערבת כאשר יש פנייה מצד בית המשפט לבקשת תסקיר בנוגע לסדרי ראייה ומשמורת. יחידת סיוע ליד בית המשפט: ניתן לפנות ליחידת סיוע לצד בית המשפט לעניני משפחה ליישוב סכסוך.
ילדים ונוער
טיפול אישי , סיוע בבניית תכניות התערבות ומציאת מענים טיפוליים לילדים ונוער וכן הדרכת הורים. חונכות, טיפול פרטני, תמיכה ביתית, ועוד. פקיד סעד לחוק הנוער. התערבות על פי חוק. בניית תכניות קבוצתיות, פיתוח תכניות התערבות בקהילה לבני נוער בסיכון, למיצוי פוטנציאל אישי וחברתי בשיתוף הישוב. שילובים ילדים ונוער - כשהשרות בא אליך שירותים טיפוליים וקהילתיים במסגרת הגנים ובתי הספר, לילדים ונוער במסלול קהילתי ופרטני, במרבית בתי הספר בהם לומדים ילדי מבואות החרמון. במסגרת שילובים מתקיימות הרצאות וסדנאות להורים בנושאים הקשורים להורות וסדנאות לבני נוער. צעירות ונערות פגישה אישית עם עוס קפה מבח"ר תוכנית משותפת עם מחלקת נוער במתנ"ס ומטרתה איתור ויצירת קשר עם בני נוער הנמצאים בסיכון או הזקוקים לייעוץ והדרכה בנושאים הקשורים לגיל ההתבגרות, ע"י מדריכי ערב.
ילדים ונוער
טיפול אישי , סיוע בבניית תכניות התערבות ומציאת מענים טיפוליים לילדים ונוער וכן הדרכת הורים. חונכות, טיפול פרטני, תמיכה ביתית, ועוד. פקיד סעד לחוק הנוער. התערבות על פי חוק. בניית תכניות קבוצתיות, פיתוח תכניות התערבות בקהילה לבני נוער בסיכון, למיצוי פוטנציאל אישי וחברתי בשיתוף הישוב. שילובים ילדים ונוער - כשהשרות בא אליך שירותים טיפוליים וקהילתיים במסגרת הגנים ובתי הספר, לילדים ונוער במסלול קהילתי ופרטני, במרבית בתי הספר בהם לומדים ילדי מבואות החרמון. במסגרת שילובים מתקיימות הרצאות וסדנאות להורים בנושאים הקשורים להורות וסדנאות לבני נוער. נוער וצעירים, נערות: פגישה אישית עם עוס קפה מבח"ר תוכנית משותפת עם מחלקת נוער במתנ"ס ומטרתה איתור ויצירת קשר עם בני נוער הנמצאים בסיכון או הזקוקים לייעוץ והדרכה בנושאים הקשורים לגיל ההתבגרות, ע"י מדריכי ערב.
התמכרויות פגישה עם עו"ס + הפנייה לטיפול בהתמכרות- סמים, אלכוהול, הימורים. אנשים בעלי מוגבלויות קהילה תומכת נכים סיוע במיצוי זכויות, טיפול, ליווי תמיכה אישית ומשפחתית. סיוע בתעסוקה נתמכת, סידורים מחוץ ביתיים. מוגבלות שכלית התפתחותית, (שירות למפגר), אוטיזם, שיקום. בריאות נפש
עבודה קהילתית

פיתוח תכניות קהילתיות וחברתיות לאוכלוסיות השונות ביישובי המועצה.
בניית תוכנית התערבות לקידום היישוב, להגברת מעורבות תושבים, ליצירת חוסן קהילתי ולכידות חברתית.