יועצת ראש המועצה לענייני אזרחים ותיקים הינו תפקיד הנדרש לפי חוק

לילי שוחט חטיאל
יועצת לענייני אזרחים ותיקים
046818022
052-3787501