טפסי הנחה בארנונה לשנת 2021

לצורך בחינת זכאות להנחה יש להגיש למחלקת הגבייה במועצה את טופס הבקשה להנחה, בצרוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות. בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תיבדק.
הנחה בארנונה תקפה לשנת כספים קלנדרית אחת.

יש להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה.

טפסים עדכניים  לשנת 2021 : 

השארת תגובה