ההרשמה למלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ג - נסגרה !