טלפונים חיוניים

טלפונים לשעת חירום


מוקד המועצה - 24 שעות ביממה 6818 *
המחלקה לשירותי חירום - 04-6818024
ממונה שירותי חירום ובטחון, יורם מכלוף - 053-7758091
מפקד יחידת חילוץ, דרור קורלנדר - 052-3385606
משטרת ראש פינה תחנת ירדן - 04-6809444
מכבי אש קרית שמונה - 04-6942666
מכבי אש חצור - 04-6936121
תחנת מד"א קרית שמונה - 04-6949401
תחנת מד"א חצור - 04-6931999

מכלול שם תפקיד טלפון נייד
ועדת מלח בני בן-מובחר
יורם מכלוף
יו"ר ועדת מלח
מ"מ ורכז הועדה
6818001
6818025
050-5607080
053-7758091
מכלול הנדסה ותשתיות קובי זרקא
מיכה סרורי
מנהל מכלול
ממונה מים וביוב
ממונה חשמל
אגף תפעול והנדסה
6818010/2
6818013
 
6818006
050-5892183
050-7582943
052-5060333
050-2256868
מכלול טיפול באוכלוסיה קרלוס גולדברג
שולי גבריאלי
אופיר בינדר
נחמה מרדכי
הילה שבלמן
מור בן שבת
רקפת ראובן
משה עמיר
מנהל מכלול
מ"מ
מנהל חינוך בלתי פורמלי
ממונה רווחה
מ"מ
ממונה בריאות
ממונה פס"ח
רכז חללים
6818033
6818033
6818036
6818022
6818017
6818003
6818019
6818029
050-7449924
 
050-7473355
050-7966275
052-3787501
050-6610235
053-5569889
050-7898916
מכלול מידע לציבור מימי רייברן
ממונה מידע לציבור
מנהלת מוקד
6818068
6818000
054-6145304
מכלול לוגיסטיקה מנחם פז
דובי יחזקאל
חיים עמיר
מנהל מכלול
תחבורה והיסעים
חקלאות
6818005
6818032
 
050-5269614
050-7898915
054-5634790
מכלול מינהל כללי סימה חייט
עדי יצחק
מנהלת וממונה כח אדם
נוער מתנדב/מתנ"ס
6818030
6818037
050-6306524
050-8257356ישוב שם תפקיד טלפון

אליפלטששון סעדהנאמן בטחון052-8460666אמנוןציון אלון


מתן יחזקאלרב"ש מתנדב


נאמן בטחון050-3555107


052-6522540בית הללדורון חובב


אריה אברהםרב"ש


נאמן בטחון052-3791944


 דישוןבני גולדברג


אלחדד גילהרב"ש


נאמן בטחון052-9215053


052-8695796יובלאלי תפארת


יוסי תפארתרב"ש


נאמן בטחון052-9248740


050-5691401כורזיםאלכס קרני


גיל בן נוןרב"ש


נאמן בטחון052-6124659


057-7762155כחלשמעון אלוןרב"ש057-5209571כרכוםקורקוס שלמה


איתי ארבל-שחםרב"ש


נאמן בטחון050-7497379


052-3796609מרגליותעופר חוגי


שלום דוידפוררב"ש


נאמן בטחון052-9252908


052-2794375משמר הירדןשלמה חוסרבי


סטיב רוטרב"ש


נאמן בטחון052-3907260


050-5585153רמות נפתלייצחק מילס


דדוש חנניהרב"ש


נאמן בטחון052-9284295


04-6940648שאר ישובסופר ארז


יפתח אבנירב"ש


נאמן בטחון052-9270257


052-2838520שדה אליעזרדוד זגורי


נבו כהןרב"ש


נאמן בטחון057-5556852


050-7930810