טלפונים חיוניים

טלפונים לשעת חירום


מוקד המועצה - 24 שעות ביממה 6818 *
המחלקה לשירותי חירום - 04-6818024
ממונה שירותי חירום ובטחון, יורם מכלוף - 053-7758091
מפקד יחידת חילוץ, דרור קורלנדר - 052-3385606
משטרת ראש פינה תחנת ירדן - 04-6809444
מכבי אש קרית שמונה - 04-6942666
מכבי אש חצור - 04-6936121
תחנת מד"א קרית שמונה - 04-6949401
תחנת מד"א חצור - 04-6931999

מכלול שם תפקיד טלפון נייד
ועדת מלח בני בן-מובחר
יורם מכלוף
יו"ר ועדת מלח
מ"מ ורכז הועדה
6818001
6818025
050-5607080
053-7758091
מכלול הנדסה ותשתיות קובי זרקא
מיכה סרורי
מנהל מכלול
ממונה מים וביוב
ממונה חשמל
אגף תפעול והנדסה
6818010/2
6818013
 
6818006
050-5892183
050-7582943
052-5060333
050-2256868
מכלול טיפול באוכלוסיה קרלוס גולדברג
שולי גבריאלי
אופיר בינדר
נחמה מרדכי
הילה שבלמן
עידית רש-גרישפן
רקפת ראובן
משה עמיר
מנהל מכלול
מ"מ
מנהל חינוך בלתי פורמלי
ממונה רווחה
מ"מ
ממונה בריאות
ממונה פס"ח
רכז חללים
6818033
6818033
6818036
6818022
6818017
6818003
6818019
6818029
050-7449924
 
050-7473355
050-7966275
052-3787501
054-9884008
053-5569889
050-7898916
מכלול מידע לציבור מימי רייברן
ממונה מידע לציבור
מנהלת מוקד
6818068
6818000
054-6145304
מכלול לוגיסטיקה אפרת כהן
דובי יחזקאל
חיים עמיר
מנהל מכלול
תחבורה והיסעים
חקלאות
6818005
6818032
 
050-5818622
050-7898915
054-5634790
מכלול מינהל כללי סימה חייט
עדי יצחק
מנהלת וממונה כח אדם
נוער מתנדב/מתנ"ס
6818030
6818037
050-6306524
050-8257356ישוב שם תפקיד טלפון

אליפלטששון סעדהנאמן בטחון052-8460666אמנוןציון אלון


מתן יחזקאלרב"ש מתנדב


נאמן בטחון050-3555107


052-6522540בית הללדורון חובב


אריה אברהםרב"ש


נאמן בטחון052-3791944


 דישוןבני גולדברג


אלחדד גילהרב"ש


נאמן בטחון052-9215053


052-8695796יובלאלי תפארת


יוסי תפארתרב"ש


נאמן בטחון052-9248740


050-5691401כורזיםאלכס קרני


גיל בן נוןרב"ש


נאמן בטחון052-6124659


057-7762155כחלשמעון אלוןרב"ש057-5209571כרכוםקורקוס שלמה


איתי ארבל-שחםרב"ש


נאמן בטחון050-7497379


052-3796609מרגליותעופר חוגי


שלום דוידפוררב"ש


נאמן בטחון052-9252908


052-2794375משמר הירדןשלמה חוסרבי


סטיב רוטרב"ש


נאמן בטחון052-3907260


050-5585153רמות נפתלייצחק מילס


דדוש חנניהרב"ש


נאמן בטחון052-9284295


04-6940648שאר ישובסופר ארז


יפתח אבנירב"ש


נאמן בטחון052-9270257


052-2838520שדה אליעזרדוד זגורי


נבו כהןרב"ש


נאמן בטחון057-5556852


050-7930810