חירום וביטחון

טלפונים לשעת חירום

מוקד המועצה - 24 שעות ביממה 6818 *
המחלקה לשירותי חירום - 04-6818024
ממונה שירותי חירום ובטחון, יורם מכלוף - 057-7758091
מפקד יחידת חילוץ, איתיי חיניץ - 0543320613
סגן מפקד היחידה יוסי להב - 0546238051
משטרת ראש פינה תחנת ירדן - 04-6809444
מכבי אש קרית שמונה - 04-6942666
מכבי אש חצור - 04-6936121
תחנת מד"א קרית שמונה - 04-6949401
תחנת מד"א חצור - 04-6931999