מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ט

מלגות לסטודנטים לשנה"ל תשע"ט

קרן המלגות לזכר בני המועצה שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה

סטודנטים יקרים, מלגת סטודנטים לשנת הלימודים תשע"ט - נסגרה.

פרטים לגבי חלוקת המלגות וזכאות ימסרו בהמשך.

סטודנט/ית יקר/ה!


אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד ומאחלים לך הצלחה בלימודיך.
מועצה אזורית מבואות החרמון, מעניקה בכל שנה מלגות לסטודנטים, מתוך הכרה בחשיבות רכישת השכלה גבוהה ועידודה.
המלגות מוענקות לסטודנטים תושבי המועצה, במסלולים:
לימודים אקדמאיים, לימודים לתואר הנדסאי/ טכנאי.
המועצה רואה את קידומם ושילובם של התושבים בעולם העבודה כיעד מרכזי בפעילותה ולאור זאת,
מסייעת לתושבים בלימודיהם במסלולים השונים.
וועדת המלגות תדאג לחלוקת מלגות בשנת הלימודים תשע"ט עפ"י קריטריונים שנקבעו על ידה
או על ידי הקרנות השונות איתן הוועדה עובדת, אך אין היא מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט אשר הגיש בקשה.
בברכת הצלחה בלימודים,


וועדת המלגות
בני בן-מובחר, ראש המועצה


ענת סויסה - רכזת מלגות, אגף החינוך 

טלפון  : 04-6818033/4   04-6194529         פקס: 04-6818054     דוא"ל  :   Milgamvhr@gmail.com