מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ט

מלגות לסטודנטים לשנה"ל תשע"ט

קרן המלגות לזכר בני המועצה שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה

תאריך אחרון למילוי הטפסים - יום חמישי 28.3.19

סטודנט/ית יקר/ה!


אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד ומאחלים לך הצלחה בלימודיך.
מועצה אזורית מבואות החרמון, מעניקה בכל שנה מלגות לסטודנטים, מתוך הכרה בחשיבות רכישת השכלה גבוהה ועידודה.
המלגות מוענקות לסטודנטים תושבי המועצה, במסלולים:
לימודים אקדמאיים, לימודים לתואר הנדסאי/ טכנאי.
המועצה רואה את קידומם ושילובם של התושבים בעולם העבודה כיעד מרכזי בפעילותה ולאור זאת,
מסייעת לתושבים בלימודיהם במסלולים השונים.
וועדת המלגות תדאג לחלוקת מלגות בשנת הלימודים תשע"ט עפ"י קריטריונים שנקבעו על ידה
או על ידי הקרנות השונות איתן הוועדה עובדת, אך אין היא מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט אשר הגיש בקשה.
בברכת הצלחה בלימודים,


וועדת המלגות
בני בן-מובחר, ראש המועצה

אנא קרא היטב את הנחיות מילוי הטפסים.


שלב א': העלאת אישורים
במסך זה תתבקש להעלות את האישורים הנדרשים בקבצי תמונה: PDF ,JPG, PNG, GIF
גודל המסמך לא יעלה על 2 מגה .
אנא הקפידו שעל כל טופס יהיה רשום: שם פרטי, שם משפחה ומס' ת.זהות.
במידה והפרטים מופיעים על גבי טופס אחד, יש להעלות את אותו הטופס בכל הקטגוריות הרלוונטיות.
להשלמת התהליך לחץ על מקש שלח
יש להמתין בסבלנות לאישור סיום קליטת האישורים, אין צורך ללחוץ פעמיים.
לאחר השלמת תהליך העלאת הקבצים תועבר למסך מילוי טופס הבקשה.
האישורים הנדרשים :
1. צילום תעודת זהות + ספח
2. אישור תושב ממזכירות הישוב.
3. אישור לימודים עדכני הנושא תאריך לאחר פתיחת שנת הלימודים.
4. אישור גובה שכר הלימוד.
5. קבלה על תשלום שכר לימוד (בפועל).
6. מקצוע לימוד ראשי.


שלב ב' : מילוי טופס הבקשה
שים לב ! לא ניתן למלא טופס בקשה ללא העלאת האישורים שבסעיף הקודם.
בשלב זה תתבקשו למלא את פרטיכם האישיים ופרטים אודות הלימודים.
אנא הקפידו למלא נכון את כל הפרטים.
בסיום מילוי כל השדות יש לאשר את ההצהרה.
לשליחת הטופס לחץ על מקש  submit .
יש להמתין בסבלנות לאישור סיום קליטת הטופס.


לאחר השלמת תהליך קליטת הטופס – תועבר למסך המאשר את קבלת טופס הבקשה .


לשם מניעת כניסת הודעות המערכת לתיבת הזבל בתוכנת הדואר שלכם, יש לאשר את כתובת הדואר של
מלגות מבואות החרמון : milgamvhr@gmail.com


אם נתקלת בבעיות במילוי הטופס, אנא שלח מייל  עם פרטיך ופרטי התקלה לדוא"ל : sifriati@gmail.com


בהצלחה.
מלגת המועצה מיועדת לסטודנטים תושבי מ.א. מבואות החרמון, עפ"י מרשם האוכלוסין של משרד הפנים,
לפחות ב- 3 שנים האחרונות. התאריך הקובע: לפני 01/01/16.


קריטריונים למלגה במסלול ללימודים אקדמיים ובמסלול הנדסאים / טכנאים
• סטודנטים הלומדים לתואר אקדמי במוסד מוכר בארץ ע"י המועצה להשכלה גבוהה
ולתואר הנדסאי/טכנאי הלומדים במוסד המוכר ע"י מה"ט .
• סטודנטים הלומדים 14 שעות שבועיות ומעלה לתואר ראשון ו - 12 ש"ש לתואר שני.
• סטודנטים ששכר הלימוד שלהם מעל 5,000 ש"ח לשנת לימודים.
• סטודנט רווק ששינה כתובתו בשל מקום לימודיו ובלבד שהוריו תושבי המועצה.


לא זכאים:
• סטודנטים שבקשתם הגיעה לאחר תאריך ההגשה או לא צירפו אישורים מתאימים.
• סטודנטים המקבלים מלגה מקרן גרוס מכל קטגוריה שהיא, או מכל מלגה שיש למועצה קשר עימה .


תאריך אחרון למילוי הטפסים : יום ראשון 28.3.19 .
לאחר תאריך זה לא תתקבלנה בקשות נוספות
מתן המלגה מותנה בעמידה בקריטריונים כפי שקבעה וועדת המלגות.

נא לצרף את המסמכים המבוקשים ולאחר מכן תועברו לעמוד מילוי הטופס

פרטים אישיים

צילום תעודת זהות + ספח


אישור תושב ממזכירות הישוב בו מצויין וותק בישוב


אישורים ממוסד הלימודים לאחר תחילת שנת הלימודים :

אישור לימודים


אישור מקצוע לימוד ראשי.


אישור מספר שעות לימוד שבועיות. (מערכת שעות לא תתקבל)


אישור גובה שכר לימוד.


קבלה על תשלום שכר לימוד (בפועל).
למילוי טופס הבקשה למלגה לחץ כאן >>

ענת סויסה - רכזת מלגות, אגף החינוך 

טלפון  : 04-6818033/4   04-6194529         פקס: 04-6818054     דוא"ל  :   Milgamvhr@gmail.com