חוק עזר למועצה אזורית מבואות החרמון 
שמירת הסדר, הניקיון והבטיחות בגנים ובנהרות  - התשס"ז – 2006
לפירוט החוק ברשומות קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
חוק עזר חוק עזר למועצה האזורית
הריסת מבנים מסוכנים , התשפ"ב-2022  -  5, ספטמבר 2022 
לפירוט החוק ברשומות קובץ התקנות  - חיקוקי שלטון מקומי