ועדים מקומיים

חברי וועדים מקומיים בישובי המועצה

הודעה מטעם  מילה שפיר, מנהלת הבחירות למועצה אזורית מבואות החרמון
בדבר תוצאות בחירות ועד מקומי בישובים  
לעיון >> 
———————————

אמנון:

1

אלגלי בנימין

2

שלג דוד

3

בוכרע מאיר

4

פלאות יוחנן עמוס

5

אמר דן

בית הלל:

1

פרנס גיא

2

קורלנדר דרור

3

רוזנפלד משה

4

המרשלג חוסה יוסף

5

שביט וייס קרן

דישון:

1

אלבו יצחק

2

טרפלר אליעזר

3

גואטה דוד

1

כהן ששון מיטל

2

לוי לימור

יובל:

1

אברהם ציון

2

אליהו ניר

3

אלישע ראובן יוחנן

4

גבאי ישעיה

5

בן ארוש בועז

כורזים:

1

אלוש דוד

2

דנה חיים ויקטור

3

ירושלמי סמדר

4

דקל שלמה

5

שרצר מרים

כחל:

1

קרמר נדב יצחק

2

צווייג אריה

3

שיאון דן

4

בן נון שי

5

לזרוס אמיר

כרכום:

1

ברקוביץ’ מיכאל

2

בריל חפץ ענת

3

כהן יחזקאל שלמה

4

פורטל חיים אבי

1

אשל ציון

מרגליות:

1

מרדזני הרצל

2

שמואלי אהרון

3

אהרן רחמים

4

משיח מנשה

5

נפתלי מרדכי

משמר הירדן:

1

גליל טל

2

קבסה יפעת יוספינה

3

מולר מעתוק ענת

1

קולר יוסף

2

פוגל צביקה

רמות נפתלי:

1

רון יוסף

2

סויסה רון

3

עזרא יערית

1

מזרחי אברהם

2

נעמן בטינה

שדה אליעזר:

1

קמארי אורי אורי

2

נשיא זיוית

3

קמינקר אלון

4

רייס גלית

1

יעקבי גורביץ גילה