תכנית אב לשטחים הפתוחים


תכנית אב לשטחים הפתוחים - שיתוף ציבור

המועצות – מבואות החרמון והגליל העליון מקדמות תכנית-אב לשטחים פתוחים בשיתוף עם הקרן לשמירת השטחים הפתוחים
( רשות מקרקעי ישראל).
השטחים הפתוחים מוגדרים כשטחים בלתי מבונים ואלה שאין עבורם תכנית בינוי מפורטת ומאושרת וכוללים שטחים חקלאיים, שמורות טבע, שטחי פנאי ונופש פתוחים ושטחים טבעיים.
הצורך בהכנת תכנית לשטחים הפתוחים מגיע בעקבות דילמה מהותית בין הצורך להסב שטחים פתוחים לצרכי פיתוח ובינוי, לבין החשיבות שבשמירה על שטחים טבעיים וחקלאיים.
מתוך הבנת הצורך, הקרן לשמירת השטחים הפתוחים מסייעת במימון תכניות לשמירה, לפיתוח סביבתי וטיפוח השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים בכלל ותכניות אב לשטחים פתוחים בפרט.

המטרות המרכזיות של תכנית האב הינן לתת כלים ניהוליים ותכנונים לשמירה על השטחים הפתוחים למועצות וכן כלים להתמודדות עם צרכי פיתוח וקונפליקטים הקיימים במרחב, לצד כך התכנית מבקשת להגביר את מעורבות קהילות התושבים בנושא שמירת וטיפוח השטחים הפתוחים.

ביום חמישי  30.3.2017  התקיים הליך "שיתוף הציבור", במסגרתו הוזמנו תושבי שתי הרשויות, תושבי רשויות שכנות ומתעניינים -  לכנס פתוח שהתקיים בבניין מועצת הגליל העליון, בו הוצגה התכנית והעקרונות המנחים את מנסחיה.

לפרטים ניתן לפנות :
קובי זרקא - מהנדה המועצה :  04-6818010
עידית רש-גרינשפן  , מ"מ מנהלת צמיחת ישובים:    04-6818003