התחדשות ופיתוח


אגף תפעול והנדסה

- אגף תפעול והנדסה
- פרוייקטים בבינוי
- ועדה מקומית לתכנון ובניה גליל עליון

ישובי המועצה עשו קפיצת דרך משמעותית בתחום פיתוח ושיפור חזות הישובים.
תהליך הפיתוח מלווה בחשיבה לטווח ארוך ובהתחשבות בנכסיו הטבעיים של האזור.
המיזמים החדשים בישובים: מבני הציבור, שבילי אופניים, מגרשי ספורט – משתלבים בסביבה ובנוף היישובי.
אגף תפעול והנדסה עוסק בגיבוש מדיניות לתכנון פיזי בישובי המועצה ובאיזור שיפוטה.
האגף מלווה פרויקטים בתחום פיתוח ותשתיות, מבני ציבור, מתקני ספורט ועוד, משלב התכנון ועד לביצוע.
האגף מקדם את פיתוח התיירות הכפרית בישובים ובתוכם טיילות נוף ומסלולי הליכה, כל זאת לשיפור חזות היישובים תוך שימת דגש על אופיו המיוחד של כל ישוב.
אגף ההנדסה מקדם יחד עם הישובים את ביצוע ההרחבות, בתכנון, גיוס תקציבים, ליווי ופיקוח, ביצוע פתרונות קצה לביוב והתאמת מבני הציבור לקליטת משתכנים חדשים.

הרחבות ישובים

המועצה מסייעת ומקדמת יחד עם הישובים את ביצוע ההרחבות, בתכנון, גיוס תקציבים, ליווי ופיקוח, ביצוע פתרונות קצה לביוב והתאמת מבני הציבור לקליטת משתכנים חדשים.

בנייה ושדרוג מוסדות חינוך

השקעת המועצה ניכרת בכל מוסדותיה ובמבנים המכבדים את המשתמשים בהם. הגידול המבורך במספר הילדים חייב התאמת מבני החינוך. בחלק מהישובים נבנו גני ילדים חדשים ובאחרים נערך שיפוץ והתאמה.

בנייה ושדרוג מתקני ספורט
המועצה משקיעה בקידום, בנייה ושדרוג של מתקני ספורט בישובים, מתוך אמונה שהספורט מהווה מנוף לגיבוש החברה והקהילה ולהטמעת ערכים בקרב ילדים ובני נוער.
בכל הישובים הוקמו מגרשי ספורט משולבים ומתקני כושר והמתקנים הקיימים שודרגו אף הם.

תכנון ופתוח אזורי
המועצה מעודדת יזמים והקמת מתחמים כלכליים שמטרתם לחזק את האזור ולהוות עוגן כלכלי למועצה.
פיתוח אזורי כלכלה, תעשייה ומסחר הוא המפתח לביסוסה הכלכלי של המועצה וליצירת מקומות תעסוקה. המועצה שותפה בפארק התעשייה דלתון יחד עם רשויות נוספות מהאזור.
תנופת ההתחדשות והפיתוח ניכרים היטב גם במתחם המועצה.
כבישי הגישה והכבישים שודרגו וסודרו החניות לנוחות באי המתחם והמרכז ההידרותראפי.


 

 


ועדה מקומית לתכנון ובניה גליל עליון

הוועדה פועלת על פי חוק התכנון והבניה במרחב תכנון שאושר על ידי שר הפנים, הכולל שתי מועצות אזוריות: הגליל העליון ומבואות החרמון.
יו"ר הוועדה ומהנדס הוועדה מהווים רשות רישוי מקומית המוסמכת לדון בבקשות להיתרי בניה ועבודות הטעונות היתר
ולאשרן ובלבד שאין בהן בקשה להקלה או לשימוש חורג או בקשה להיתר בניה בשטחים פתוחים ו/או חקלאיים.

תפקיד הוועדה:
- מתן היתרי בניה לכל סוגי הבנייה.
- היתרים לעבודות הטעונות היתר על פי דין
- מתן היתרים לשימוש במקרקעין.
- דיון בתכניות מפורטות - תב"ע.
- פיקוח על הבנייה- אכיפת חוקי התכנון והבניה במרחב.
- שירות לציבור ומתן מידע בתחומי פעולת הועדה.

לאתר הועדה לחץ כאן >>