הקרן לידידות

בפגישה שהתקיימה בין ראש המועצה, בני בן-מובחר ונציגי הקרן לידידות, סוכמו שיתופי הפעולה בהם ניתן יהיה להיעזר בתוכניות הקרן באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.
הקרן לידידות מפעילה ומספקת תמיכה בשלושה תחומי ליבה: עוני ורווחה, חירום וביטחון, עליה וקליטה.
לפרטים ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במועצה :
טל: 04-6818020        דוא"ל : RevahaM@mvhr.org.il

הקרן לידידות
מתנות קטנות
מתנדבים הקרן לידידות

 

השארת תגובה