המועצה רואה חשיבות רבה בטיפוח רווחת העובדים, קידומם והכשרתם , תוך כדי שאיפה למצוינות בעבודה ויצירת מחויבות למקום העבודה .
מחלקת משאבי אנוש במועצה מטפלת במכלול הנושאים הקשורים במשאב האנושי – עובדות ועובדי המועצה.

מגוון הנושאים המטופלים בתחום משאבי אנוש

 • השמת עובדים בהתאם ובכפוף להוראות משרד הפנים.
 • טיפול בכלל מחזור חיי העובד/ת במועצה – מהעסקה ועד סיום העסקה / פרישה לגמלאות.
 • שכר העובדים ותנאי העסקה
 • קורסים והכשרות
 • קידום
 • רווחת העובדים
 • זכויות וחובות עובדים
 • משוב והערכה
 • שיבוץ לשעת חירום

המחלקה עוסקת בתחומים נוספים , מעבר לטיפול בהון האנושי:

 • ריכוז וועדת המכרזים
 • ריכוז תחום הנגישות
 • פניות הציבור
 • מידע פלילי
 • העסקה ושילוב עובדות ועובדים בעלי מוגבלויות 

---------------------------

טפסים להגשת מועמדות יש להגיש במחלקה למשאבי אנוש במועצה, אלא אם נרשם אחרת בתנאי המכרז.
המסמכים הנדרשים:

 • קורות חיים
 • אישורי העסקה במקומות עבודה במסמך רשמי מטעם המעסיק הכולל פרטי מקום העבודה, לוגו, דרכי תקשורת וחתימה וחותמת ,פרטי המשרה , תקופת עבודה (תאריכי התחלה וסיום) והיקף המשרה.
 • תעודות המעידות על השכלה ( עותק נאמן למקור)
 • המלצות בכתב (ככל שישנן) ופרטי הממליצים כולל דרך ליצירת קשר עימם
 • טופס פרטי מועמד/ת למשרה פנויה
 • שאלון למועמד/ת ( שאלון אבחון ) מלא.

להגשה למנהל משאבי אנוש  מר שמוליק בסקיר בדוא”ל :   Shmulikb@mvhr.org.il

טלפון: 04-6818030    פקס: 04-6818046      כתובת : צומת כח, ד.נ גליל עליון מיקוד : 1227000

---------------
שמות נציגי ציבור בוועדות בחינה במכרזי כוח אדם :

 • שאול דרורי
 • מדי אטיאס
 • קרלוס גולדברג
 • ישי אדלר
 • צביקה בן עמי
 • טלי חזן

 

פרטי יצירת קשר

שמוליק בסקיר
מנהל משאבי אנוש

טלפון להודעות וואטספ בלבד במחלקת משאבי אנוש