הלכות שנת שמיטה

שנת תשפ”ב הבאה עלינו לטובה היא שנת שמיטה.
מצורף עלון למידע על שנת השמיטה.

חקלאים שעדיין לא עשו היתר מכירה לשנת שמיטה, מוזמנים ליצור קשר שנוכל לעשות לו היתר מכירה עוד לפני ראש השנה!
ההיתר מכירה ללא תשלום!

הרב שמעון וקנין

טלפון : מתן- 0556662995