הודעה לבעלי העסקים הזכאים לפטור מארנונה בשל משבר הקורונה:

בתאריך ה- 21.4.2020  פורסם ברשומות תיקון מס' 2 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התש"פ – 2020, שעניינן הוספת "הנחה בשנת 2020 בשל משבר הקורונה".
הרינו להודיעכם כי בעקבות החלטת הממשלה, תינתן לזכאים הנחה בשיעור 25% מהחיוב התקופתי בארנונה, למשך כל שנת 2020.  ההנחה תינתן ע"י המועצה, לבעלי העסקים הזכאים לה על פי התקנות ותובא לידי ביטוי החל מהשובר התקופתי הקרוב של מאי-יוני 2020.
לעיון בנוסח התקנות המלא לחץ כאן >> 
תשומת לבכם כי מתן ההנחה מותנה בתשלום חשבון הארנונה השוטף של כל שנת 2020.
מאחלת לכולנו בריאות איתנה וחזרה לשיגרה
אפרת כהן
גזברית מ.א מבואות החרמון 

 

השארת תגובה