הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה (מליאה)

נציגי הישובים שנבחרו למליאת המועצה.

בהתאם לסעיף 218 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן: הצו) נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת המועצה האזורית מבואות החרמון שהתקיימו ביום כא' חשוון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018:

לרשימה לחץ  כאן >>

השארת תגובה